Lona Baratang

Lona ba ratang ho phela
Mohlapeng oa Jesu,
Hopolang tsietsi tsa tsela
E isang ha eso!

Ba inkele sefapano
Mahetleng a bona;
Ba tle ba shoele likano
Tsee ba leng ho tsona.

Amen amen, amen amen
Amen amen, amen amen