Aya Kwini

[Intro]
Aah haah
Aya Kwini
Jovislash EL Mero Mero
Aya Kwini
Uya Kwini
Yena Aya Kwini

[Chorus]
Yena Aya Kwini
Ayy
Aya Kwini mon
Ayy ayy
Aya Kwini mon
Ayy ayy

[Verse 1]
Uvotel u-Zuma manje uya khala, aya kwi
Uthi concert yeMigos beyi beda, aya kwi
I-University, iya dura, aya kwi
Dwela mina kuri aya kwini
Uceduk” uthengi data iphelile uya khala, aya kwini
Uhamb” ebsuku bak’ bambi inkuzi, aya kwini
Be u cula omunye phez’ ko munye se umithi,
Heh aya kwi

[Chorus]

[Verse 2]
I-DNA ithi ak’su tatakho, aya kwi
U doji skol' ufike khay' isinkwa asikho, aya kwi
Bayak screengrabber kuma DM, aya kwi
Dwela mina kuri aya kwini
O bereka nightshift-i bago jela, aya kwi
O batla love back ba go gana, aya kwini
Otsene toilet-e mara gagona tissue, aya kwini
Dwela mina kuri aya kwini

[Chorus]

[Verse 3]
Obatla go bitsa Uber founu e off, aya kwi
Ba go kubile ko VIP, aya kwini
O lebelletse banna banwa, aya kwini
Dwela mina kuri aya kwini
Dijo tsa ko lesong di go tshwarisa mala, aya kwini
O rata dilo, akere wa gala, aya kwini
Bak shayile uphapha mahala, aya kwini
Dwela mina kuri aya kwini

[Chorus]

[Outro Chorus]
Yena Aya Kwini
Ye wena, Orata dilo
Aya Kwini
Aya kwini Aya Kwini Aya Kwini
Aya Kwini
Buya buya buya lapho wena
Aya Kwini
Ey ey ey ey
Aya Kwini
Orata dilo mon
Aya kwini