Isango

TRACK 4 : ISANGO

HOOK
Vul'isango Mama//
Vul'isango Baba//
Vul'isango Mama//
Vul'isango singene ngoba (Sileth'inkomo zeLobolo)

VERSE 1
Wamuhle mntan'omuntu//
Emini nase b'suku weh//
Ng'vumele Ng'phox'izitha zami//
Mangnawe ngizwa k'phum'ibhadi

HOOK
Vul'isango Mama//
Vul'isango Baba//
Vul'isango Mama//
Vul'isango singene ngoba (Sileth'inkomo zeLobolo)

VERSE 2
Skhulekil'ekhaya (Aw skhulekile, skhulekile ).
Beng'cela nivule lel'sango(Anivul'anivule bo, anivule bo).
Ngizobona Lomntana(Hhaw Sthandwa sam).
Hhaw Sthandw'uyalwaz'udaba.

BRIDGE
Aw Sthandwa saaaaami//
Awubatshele bavul'isango//

HOOK
Vul'isango Mama//
Vul'isango Baba//
Vul'isango Mama//
Vul'isango singene ngoba (Sileth'inkomo zeLobolo)