Chileshe

Hela Chileshe
Ungaba yeki baku bizi ikirimani
Nawe ngumuntu
Uzo hula nini (welele Ngobese)
Welele Ngobese
Yeka ukhubiza abanye abantu izilwani
Nabo abantu
Uzo funda nini (hey nina mabhulu)
Helele mabhulu
Yekani ukhubiza abanye abantu amakhafula
Nabo ngabantu
Nizo xaula nini (thimela, thimela)
Hela tsotsi
Yeka ukugwaza abanye abantu nge mimese
Nabo abantu
Uzo khula nini (nge nkululeko yethu)

[Chorus]
Nge nkululeko yethu
Mina kangiboni
Ngiboni igazi lethu eliqithwa nge zandla zethu
Bambanani hlakanani yekelani uku monalana
iZizo ziya zihleka
Lalelani zino thando

Helele Chileshe
Ungaba yeki baku bizi ikirimani
Nawe ngumuntu
Uzo hula nini
Welele Ngobese
Yeka ukhubiza abanye abantu izilwani
Nabo abantu
Uzo funda nini
Helele mabhulu
Yekani ukhubiza abanye abantu amakhafula
Nabo ngabantu
Nizo cava nini
Hela tsotsi
Yeka ukugwaza abanye abantu nge mimese
Nabo abantu
Uzo khula nini

Helele (sonke singabantu)

[Chorus]
Nge nkululeko yethu
Mina kangiboni
Ngiboni igazi lethu eliqithwa nge zandla zethu
Hlakanani hlakanani bakithi yekelani uku monalana
iZizo ziya zihleka
Lalelani zino thando

Helele Chileshe
Ungaba yeki baku bizi ikirimani
Nawe ngumuntu
Uzo hula nini
Welele Ngobese
Yeka ukhubiza abanye abantu izilwani
Nabo abantu