No Niggas

No Niggas (Prod. by Tesla)

GrandMarkRecords ft T-Bang

The Caps (2018)

Chorus: T-Bang

No niggas x3
Stop this niggas x2
Ke di niggas x2
Stop them now x2
Batho ba na ba tlo re bolaya x2
Awoa x2

Verse 1: Tbang

Ke tla go dissa boy.  Wa ka nkare be tsa
Lefase le e se le nene kudu .ke kgale lebeletse. Felala le potsa" ke kgale. Ke le botsa gore le tlogele go potsa .ka gore ke tla le bolala matlo nkare keJampa ditratra
Bosego ka moka
Oh pleasez na am killing this beat na
Awoa gore ke reng. Ke re Awoa niggas
Bona baloi ba ka ye mo tla be ke fetele

ge re take boy
ge re fake boy
ge re  ja cake
Ge go nale the caps draem taem ja na
Bona mo na ke dihit
Bona mo na ke dihaters
Bona mo na ke di guns
Ohk i don't fcuk with them ba tla be ba bolela ba Re. Ke bawtse O Se ke be wa leka wa ntesta ka gore ke tla go dissa boy
Wa leka wa sewara k99. o sewara nna boy, o se ke be wa lekana le the caps na ke molo ra thouka

Go re bona o se ka re jealousetja le di Nigga tse ka moka ba tla be ba pepereza. What me Nigga. Am go to hit a. No

O,kay ke ya setp in ke batla go bona tsa di ex tsa ka. Gore am just a nigga. Even you can call me Nigga ga ke nna thaba le bona ga ba nakge dithaba tsa bo nna
Tla be ke rap le di Nigga tsa gae tsa
The next thing. Tla. Be ke ba botsa le papa na tla be ke relztsa. Le bona. Ka re la fofa. What the hell. This world is full. Of?