Spaar My Asseblief

Ons was te laat
Te jonk
Te veel geskool om te verstaan
Verslaaf aan geloof en vrees in praat
Identiteit
Om die bos gelei

Verantwoordelikheid vermy

Ek weet nie waar ek pas in hierdie prentjie nie
Die weer verander
Ek gaan nêrens nie
Net om ons foute weer te maak
Tot die wêreld eindig
Spaar my asseblief

Ek was te laat
Bewusteloos gebeur in Meerlust Straat
Beskerm en geleer om nie te kla
Nutteloos
Groot planne vir my
Agtergebly

Ons was ons hande in ons skuld
Ons was ons hande in onskuld
Ek sit nog steeds vas op diesefde plek