Ditheto

Ke be ke lahlehile
Ke sa boni tsela
Ke sena le tshepo
Ke hloka vhophilo
Impa jeso afitlha
Vhamu kokotela
Katshatshi lavhuraru
Utsuhile
Ke tswaretswi divhi

Ditheto hu jeso
Hahuya tswanang naye
Uphahame uphahame
Ditheto hu jeso

Divhoko shidiwe
Wena maghona tshohle
Uphahame uphahame
Divhoko shidiwe

Jwale ki tletshi thavho
Hakina pilayelo
Jeso kreste (murhwa modimo)
Udutshi huna
Hey udira kagoloka
Ka tshatshi le tshatshi
Ulerato umusa
Kera yena jeso

Ditheto hu jeso
Hahuya tswanang naye
Uphahame uphahame
Ditheto hu jeso

Divhoko shidiwe
Wena maghona tshohle
Uphahame uphahame
Divhoko shidiwe

Shidiwe diboko
Shidiwe diboko
Uphahame uphahame
Diboko shidiwe (x2)