Bophelo

Bophelo
Bophelo ke Jesu
Atla go nna ka phela
A mphidisa ka fentsha lefu

Reneilwe bophelo
Bophelo bo sa felleng
O tsogille a re fa hlulo (x2)
Phodisho ke yena
A nthwalella malwetse
A mphodisha a mphidisha

Jesu ke tsella
Matlho a bulehile
Lesedi, ke bona tsella

O tsogille a re fa hlulo