Oteng

Kea rata ho tswa le lona
Re iketle kaofela
Re tsamaye boshigo kaofela
Re ja joy

Empa ke na le bothatha nna
Mme waka o teng
Empa nna ke na le bothatha fela
Mme waka o teng

[Chorus]
O teng, papa o teng (x7)
O teng (x3)

Ke a le bona le thlapile
Le, le le skoon (Le nkga maoto)
Ke a lebona le mo di moodtsung
Tsa go groova (Maar alena tshelete)
Empa ke na le bothatha nna
Mama o teng, papa o teng
'Ka sen dumelle ke tsamaye

[Chorus]

Ase gore kea swenka or byang
Le nna nka rata ho tswa di out
Plus ke utlwile bare kamo Tshwane di a boa
Maar upapa! Nka se gone go tsamaya

[Chorus]