Ayinge Chayi Kahle

*Beat
"Skit"

Verse 1 " uhuma kwini, Ses u dhakwa hiyin, byela Mina u phuza yini
Sesi Ku vava kwini" x2

(Ku vava kwini , Ses Ku vava kwini) x4

*Rides full Beat

Break line..

"Nivurile swaku lah hile msaveni....."
Chorus "Ayinge Chayi Kahle" x4

Verse 2. " Va kwini va nghana, va kwini va Maxaka, Va kwini Va mali,
Va Ku siyile " x2
(Ku vava kwini, Ses Ku vava kwini) x4

Piano rides *Beat