012 Lifestyle

[Chorus 1]

Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko
Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko
Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko

Aw baningi, Aw baningi

Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko
Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko
Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko

Aw baningi, Aw baningi

[Verse]

Hlala phantsi e VIP
Upope ishampopo
Ukhipe ifone, ne snapchat
Ube phezukwabo

Ngizo press ihennesy, i VSOP nezinto ezimnandi
Bheka uKARRI o dlala kamnandi
Nala bantwana ba jiva kamnandi
Ungasabi ngizok phata kamnandi
Sfike endlini so jika eJunk Park

Bheka UKARRI udlala kamnandi
Nala bantwana ba jiva kamnandi

[Chorus 2]

Aw baningi a baningi a baningi ba kakhala ngale 012 lifestyle
Aw baningi a baningi a baningi ba kakhala ngale 012 lifestyle

Aw baningi
Aw baningi

Aw baningi a baningi a abningi ba kakhala ngale 012 lifestyle
Aw baningi a baningi a baningi ba kakhala ngale 012 lifestyle

Aw baningi
Aw baningi

Aw baleka
Aw baningi
Aw baleka
Aw baningi

[Verse]

Hlala phantsi e VIP
Upope ishampopo
Ukhipe ifone, ne snapchat
Ube phezukwabo

Bheka uKARRI o dlala kamnandi
Nala bantwana ba jiva kamnandi
Ungasabi ngizok phata kamnandi
Sfike endlini so jika eJunk Park

[Chorus 2]

Aw baningi a baningi a baningi ba kakhala ngale 012 lifestyle
Aw baningi a baningi a baningi ba kakhala ngale 012 lifestyle

Aw baningi
Aw baningi

Aw baningi a baningi a abningi ba kakhala ngale 012 lifestyle
Aw baningi a baningi a baningi ba kakhala ngale 012 lifestyle

Aw baningi
Aw baningi

Aw baleka
Aw baningi
Aw baleka
Aw baningi

[Chorus]

Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko
Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko
Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko

Aw baningi, Aw baningi

Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko
Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko
Ay yeah yeah yeah zoko zokokokoko

Aw baningi, Aw baningi