Weer probeer

Jy gaan moet weer probeer
Daar's 'n duisend drome in jou vasgekeer
Jy word gemeet aan hoeveel keer jy val
En dan weer opstaan
Jy word gesien vir wie jy is

Partykeer hoef jy net te leer
Partykeer moet jy net weer probeer

Jy kan nooit weet of jy sal
Sink, swem, staan, seerkry of dalk wegval
Dis als 'n raaisel tot jy eendag val en self moet opstaan
Jy kry die antwoord in jouself

Partykeer hoef jy net te leer
Partykeer moet jy net weer probeeer

Partykeer maak dit seer
Partykeer moet jy net weer probeer
Hou jou drome in jou hand vas vir nou
Hou jou drome in jou hand vas vir nou

En voor jy sien dan kom jy huistoe
Met alles wat jy wou hê