Shumaya

Durban Nyts are here, TradeMark are here (x2)

[Chorus]
Awu shumaya, shuma ye eh eh
Awu shumaya, shumaya, shuma ye eh eh eh eh
(Ha, he)
Awu shumaya, (Ha, he) shuma ye eh eh
Awu shumaya, shumaya, shuma ye eh eh eh eh
(Ha, he)

Ya bang’ fundisa uk’dlada
Ugogo wa ngifundisa ukuthandaza
Auw dankie gogo
Bangikhipisa ihala
Se ngiya ryhm-er

Ngichill-e
Ngispine
Ngihlanyise ivandal
Uyifeel-e
Ngi kill-e
Bayenzel' iscandal

[Chorus]

Shake-a shake-a your money maker
What your mama gave ya
Awu shukumis' idancefloor
Shake shake what your mama gave ya
Awu misbehaver

Oyazi sengi-top nje nge ceiling-i
Ngispenda more meaning-i, feeling
Yes o feeling
Sekumnandi ngizwa ifeeling-i
Ongabhengi uyaloya
Bath' idurban nyts umakoya

[Chorus]

Awuthi ngithath' istraw ngi sip-e (x2)
SAB, Commando (x2)

Durban Nyts are here , TradeMark are here
O-right

[Chorus]