Kulungile

Kulungile (Prod. by Mtk da Producer)

Cywearh_SA

Kulungile (2020)

Humming!

Verse:
Uma bebon'impumelelo yakho,
Vele bazo'hleba,
Vele bazok'zonda
Abanye bak'jikele...
Uma bebon'impumelelo yakho,
Vele bazo'hleba,
Vele bazok'zonda
Abanye bak'jikele...

Chorus:
Its okay, Alright...
It's okay, Alright....
Okay, Alright...
Okay, Alright...
Okay, Alright...
Okay, Alright...
Okay, Alright...
Okay, Alright...
Kulungile...
Okay, Alright...
Okay, Alright...
Abantu! It's okay, Alright!

Verse:
Bayekele bakugxeke bakhulume konke,
It's okay! Kulungile...
Bayekele bakuthuke basho konke ngawe,
It's Alright...
Okay Alright... It's okay, Alright...
Kwesiny'isikhathi kuding' uthule
Uvul' amehlo uvul'ingqondo...
Never give up...
Kwesiny'isikhathi kuding'uthule
Uvul'amehlo uvul'ingqondo...

Chorus:
It's okay, Alright
It's okay, Alright
Okay, Alright
Okay, Alright
Okay, Alright
Okay, Alright
Okay, Alright
Okay, Alright
Okay, Alright
Okay, Alright
Okay, Alright
Okay, Alright
It's okay, Alright
Kulungile...
Alright, Alright
Alright, Alright
Alright...
It's okay, Alright
It's okay, Alright