Sweety ma baby

[CHORUS]
Aw Sweety my baby
uzohlala ungu my baby
Aw sweety my baby
you will always be my baby

[Verse 1]

Aw sweety mama
my love sesihlangana emarenkeni
mangiphethe wena vele kukhala abotsotsi
Nabo mama bathi mfana o ke tsotsi ne
namajita sewakhipha amavolovolo
Eh bafwethu aniyekeleni umkgobholo
ye my love ngithi umuhle nje ngamasheleni
Wo usathani makamele eceleni
nakanjani siyathandana ngithi ngibona emehlweni
Ngithi ngicela ukukubukela my darling
angithi sesihlangana emarenkeni uqhoke ama hotpan
Ngikusondeze eduze he
ngithi tsotsi heh! gubezela sengifikile la eskhaleni
ye ngicela ukukujikisa ema’ bhayskop
correct ngiyakukhuthaza my darling tshesa

[Chorus]

Aw Sweety my baby
uzohlala ungu my baby

Aw sweety my baby
you will always be my baby

Aw sweety my baby
gcwalisela abolova ekasi baby

Aw Sweety my baby
uzohlala ungu my baby

[Bridge]

Angithi ampikipiki wena
sewuhamba nami ngikulandela

Angithi uyangikhuthaza my darling he my darling sweety my darling

Angithi ampikipiki wena
sesihamba nawe sibambana

[Chorus]

Aw Sweety my baby uzohlala ungu my baby

Aw sweety my baby you will always be my baby

[Verse 2]

My love sesihlangana futhi emarenkeni

Ye ngicela ukuthi ukhothe lekgumusha endlebeni

Wenzelani ukuthi vele siyophumula edladleni

Ungizondisa ngama jita ngalendaba yakho

Abantwana basekasi lami abangikhulumisi

Bathi mina ngizenza ncono kodwa angina nix

Amehlo wakho mawuwabhekise kimi,
kuba ngathi athi ngicela siyovakasha canteen

Ngithi wag n bietjie baby awuthi ngiqale emanzini

Ye uyangilimaza my darling
engithi sesihlangane emarenkeni ufake ama hot pan

Ngikusondeze eduze heh
ngithi tsotsi gubezela sengifikile la eskhaleni
ye ngicela ukukujikisa ema’ bhayskop
correct ngiyakukhuthaza my darling
Chesa!!