Memeza

Memeza
[Verse 1] x 3
Bangitholile abangana xolo (Memeza ma)
Bangikhomba ngezibam' nemikhonto (Memeza ma)

Noma nginga memeza ma, akusizi lutho (Memeza ma)
Yimi nabo, yimi nabo nkosi yami (Memeza ma)

Noma nginga memeza ma x3 (Memeza ma)
akusizi lutho (Memeza ma)

Noma nginga memeza ma x3 (Memeza ma)
akusizi lutho (Memeza ma)

[Verse 2] x3
Bangitholile abangana xolo (Memeza ma)
Bangikhomba ngezibam' nemikhonto (Memeza ma)

Noma nginga memeza ma, akusizi lutho (Memeza ma)
Yimi nabo, yimi nabo nkosi yami (Memeza ma)

Noma nginga memeza ma x3 (Memeza ma)
akusizi lutho (Memeza ma)

Noma nginga memeza ma x3 (Memeza ma)
akusizi lutho (Memeza ma)