Mina Ngohlala Ngi Nje

[Brenda] Molo Mfundisi
[Mfundisi] Molo Madlomo
[Brenda] Ingaba usathandaza na?

[Mfundisi]
Hayi cha,
Ndithaza xa kuslerha qha
Awuboni nangok ndihleli kamnandi no baby wam,
Akukabikho slerha

[Brenda]
Mm, uyajabula dade,
Mina ngsay' enkonzweni.
Ngohlala nginje

[Chorus]
Mina ngohlala nginje (x3)
Ngohlala ngikdumisa mina nkosi yam

Noba behlekisa ngami
Bathi nglulandela njalo
Mina ngolala ngikuthandaza njalo
Ngomis' intliziyo yam

Ngithi thula weh mama
Thula ngizwile mama wam
Mina ngino Jesu we malo
Ozongiphethela njalo

[Chorus]

Uyez' umoya
Uyofika ngilindile mina
Mina ngohlala ngithandaza njalo
Ngomis' intliziyo yam