Msindo

Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza
Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza

Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza
Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza

Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza
Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza

Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza
Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza

Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza
Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza
Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza
Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza

Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza
Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza

Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza
Awuyeke umsindo wena ndaba zabantu, ngoba nowa kwakho uyazenza