Lerato

Nginaluthando ngaphakathi
Ndixolele…
Ngoba ngiya ithanda
Nginaluthando ngaphakathi
Ndixolele
Ngoba ngiya ithanda
Bayakhala abaningi
Badinga uthando
Abalifumani
Bayakhala abaningi
Badinga uthando
Abalifumani

Kodwa ligcwele
Apho kuwe
ligcwele apho kuwe
Kodwa ligcwele
Apho kuwe

Xa ufuna ukuthandwa
Cala uzithande
Bazokuthanda
Uma ufuna
Ufuna ukumamelwe
Zimamele
Bazokuva

Kodwa ligcwele
Apho kuwe
ligcwele apho kuwe

Kena le legato kafa gare
O tla ntshwarela
Goba ka ithata
Kere ba lla
Ba lla ba ba nchi
Ba nyaka lerato ga ba le gwetse
Kere ba lla
Ba lla ba ba nchi
Ba nyaka lerato ga ba le gwetse

Ga o nyaka go ratwa, go rata ke batho
No thoma o ithate le bona ba tla go rata
Ga o nyaka go bona, go bona ke batho
Eno thoma o ipone le bona ba tla go bona
Ga o nyaka go ratwa, go rata ke batho
No thoma o ithate le bona ba tla go rata
Ga o nyaka go bona, go bona ke batho
Eno thoma o ipone le bona ba tla go bona

Kere le tletse le tletse ka fa gare
Le tsetse, le tletse ka fa gare
Le tletse le tletse ka mo go wena
Le tsetse, le tletse ka fa gare
Le tletse le tletse ka mo go wena

Kodwa ligcwele
Apho kuwe
ligcwele apho kuwe
Kodwa ligcwele
Apho kuwe

Kodwa ligcwele
Apho kuwe
ligcwele apho kuwe
Kodwa ligcwele
Apho kuwe

[Bridge]

Ligcwele
Lada da da Uh ah

[Verse 3]

Nginothando
Ngaphakathi
Ngixolele
Ngoba ngiya ithanda
Nginothando
Ushayaphakathi
Ngixolele
Ngiyazithanda

Xa ufuna
Ufuna Nuku hlonishwa
Hlonipha abanye
Bazok’hlonipha
Uma ufuna
Ufuna ukumamelwe
Zimamele
Bazokuva

Kodwa ligcwele
Apho kuwe
ligcwele apho kuwe
Kodwa ligcwele
Apho kuwe

Kodwa ligcwele
Apho kuwe
ligcwele apho kuwe
Kodwa ligcwele
Apho kuwe

Kere ba lla
Ba lla ba ba nchi
Ba nyaka lerato ga ba le gwetse

Ga o nyaka go ratwa, go rata ke batho
No thoma o it hate le bona ba tea go bona
Ga o nyaka go bona, go bona ke batho
Eno thoma o ipone le bona ba tla go bona

Kodwa ligcwele
Apho kuwe
ligcwele apho kuwe
Kodwa ligcwele
Apho kuwe
Kodwa ligcwele
Apho kuwe
ligcwele apho kuwe
Kodwa ligcwele
Apho kuwe