Buya

Ngamahla ndenyuka
Emini nobusuku bazo
Beng’cing uzawvel’uthi gqi
Ngapha kwenciniba
Ndihleli ndijonge enkalweni
Emini nobusuku bazo
Kungekho ukunyo’ngakwenza
Kwalemini

Ndiyoyika
Nd’yoyik’ ukba ngedwa
Solande (Solande linyi ndondo)

[Repeat]
Buya
Dala ndikumele
Khawubuye
Dala ndikulindele

It’s so hard
Being with someone that don’t love you back

It’s so hard
Being with someone that don’t love you back
You’d rather do that
And live in a lie
I thought if I became
Everything, you wanted me to be
You might never, leave me
I thought if I became
Everything, your heart desires
You’d be right here with me

Ndiyoyika
Nd’yoyik’ ukba ngedwa
Solande (Solande linyi ndondo)

[Repeat]
Buya
Dala ndikumele (Solande linyi ndondo)
Khawubuye
Dala ndikulindele (Solande linyi ndondo)