Ra Kena

tshela thupa ntwaña
bana batlale kawena mfana
rona raba kena
BErecords e tseneletsi
vele madala bampatla
vele majita a nnyaka
vele banyana ba nlwela

(Çhorus)
Ra kena, Rakena X8

(verse 1)

omfounetse kabo 7
ware manyora ateng
ware bojala boteng
monate oteñg rena ra saka
kaba bolela ko hae
I've got a meeting
batho bare ke ko kae
ba batla go tseba kanna
Big e is on the track
no Time to talk trash
I'm the new guy on the game
bare ba batla gotseba
gore kemàng
kenna ntwana ya kasi
ketswere sona style
raba tswara badi ģana
rababolela nna keteng lebana ba teng x3
(chorus)
let's flesh back a Lil bit
naye kàsi vele ngixilo
I'm feeling dizzy
noma ke easy
nang o pearl o funa o Lucy
nabantwana bona ba funa o mini
nang egane se ya ķhala
efona nge hlale
ngoba skhathi sam seqwele amakati a dwele smoker (I weed x3)
nang e nkinga seye figile
nang e problem se ye figile
nabantwana nabo ba yazi
nae iñkinga seye (figile x4)
Ra kena