Mana Njalo

Verse 1 : Atchaar

You're The GOD Of Abraham ,
You've Been There All My Life,
Without You I Can't...

And You're Always Here ,
I Thank You For This Life And Baba
Ngbonga L'tsandvo ,
Im'sebent' Yakh' Emphilwen' Yami Ngiybonilee...

AKEKH' OFANA NAWE !
YEAH !
Now I'm Strong, I'm Courageous, I'm Healed By Your Stripes Lord I'm Thankful, YEAH !

Bridge : Atchaar

Lapho Kuphel' Imizamo Yami,
Kbese Kuvel' Amandla Akho
Uhlal' Umile Njalo
Wetsembekile Njaloo !

Chorus: Atchaar

MANA NJALO X8

Now I'm Strong, I'm Courageous, I'm Healed By Your Stripes Lord I'm Thankful ,Yeah.

Verse 2: Atchaar

Ngoba Akusekho Kulahlwa K'labakuwe,
Ngoba Kusekho Kushiywa Klabanawe

Noma Kwentekani Mina Ngitohlala Nawe
Nomiphil' Inzima Baba Ngeke Ngsuke Kuwe !

Bridge : Atchaar

Lapho Kuphel' Imizamo Yami
Kbese Kuvel' Amandla Akho
Uhlal' Umile Njalo
Wetsembekile Njalo

Chorus : Atchaar

MANA NJALO X8