Imphumelelo

Oh yeah yeah yeah
Ku rough langaphandle

Ngitsi Cedza Leskolo Utobona Kuts Kahle Kahle Imphilinjani
Loya make lotsengsa matamatisisi edrobheni bekangafuni,
Nalo Babe Lobhaka Titina Each And Every day akatsandzi

Ngeke ngiktjele Kuts bentiwa Yin
Utotsi masewati Wena ubuye Kimi

Utsi washo , washo.

Mara Atcha Washo Washo ! Nami Bebasho Kimi But I took It For Granted,
Ngako Nami Ngbona Kuts Ncono Ngiktjele

Hook :
Gone are those days X3
WHEN I USED TO TAKE LIFE FOR GRANTED
Gone are those days X3
WHEN I USED TO THINK MAWNGASEBENT U LAZY
Gone are those days X3
WHEN I USED TO THINK LIFE IS EASY

2ND VERSE :
Ngkhumbula Ngsesemncane ngfundza Skolo where the only Stress I had was ngbhalile Yini Umsebenti, Ngwashile Yini Emasokisi,
I hate growing up coz my stress now is everything,

Ngsakhula Bengayati ne depression, Look At me now, the pressure I have now, Tried be strong but it only gets hard

But God will never leave me
And he's never gonn' give me anything I can't handle,
And Loko ngyaktsemba, Futs akssoze kwashinstsha
Now All I do is praying, Ngkhala kuye Njalo when I'm hurting
and I believe he'll never leave me.

Hook :
Gone are those days X3
WHEN I USED TO TAKE LIFE FOR GRANTED
Gone are those days X3
WHEN I USED TO THINK MAWNGASEBENT U LAZY
Gone are those days X3
WHEN I USED TO THINK LIFE IS EASY