Ubusha bethu

Note:
(Andro)
Woza man

(Thabzero)
Nayoke leANT's
Asambe boys, Dankie Imasterz(Chesa)
Chesa×2
Bathi intuthwane eyncane eysazonciza abaningi baba
Qalile umsebenzi
Aw dankie baba Zikhali

(Nduresh)
Sekngene abafana bomGroovo
Gibela, sikhombe emabheshini
Hawe mah, iyasho lebhadu
Watshela uMah uyaphuma kulolayini
Sekngene abafana bomGroovo
Gibela sikhombe emabheshini
Hawe mah iyasho lebhadu
Watshela uMah uyaphuma kulolayini

(Thabzero )
Chorus
Sidlubusha bethu, nabangan bethu
Sidlubusha bethu, nabangan bethu
Ongenamali sombona ksasa
ngithi ongenamali sombona ksasa
Sidlubusha bethu, nabangan bethu
Sidlubusha bethu, nabangan bethu
Ongenamali sombona ksasa
Ngithi ongenamali sombona ksasa

Hayiboooo

(Thabzero)
Osedidekile akakhulume
Bathi uAndro -p
uNduresh
Woza Thabzero san
Washa ilesgubhu saTeesoul
Bathi A-N-T-s

(Thabzero)
Chorus
Sidlubusha bethu, nabangan bethu
Sidlubusha bethu, nabangan bethu
Ongenamali ,sombona ksasa
ngithi ongenamali sombona ksasa
Sidlubusha bethu, nabangan bethu
Sidlubusha bethu, nabangan bethu
Ongenamali sombona ksasa
ngithi ongenamali sombona ksasa

(Andro-p)
Iyasho lenamba ,ivusa abalele
Liyasho leliGqom jaivisa ingane
Zishay amavosho
Asambe boys ,asambe boys
Chesa
Iyasho lenamba,ivusa abalele
Liyasho leliGqom jaivisa ingane
Zishay amaVosho
Asambe boys ,asambe boys
Chesa
Bhubhubhu

Download Memo App:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abhi.newmemo