I'm married

I'm married (Prod. by Mr Main)

Gin

Single

Yea'

(Intro)
Elijah

Mmmmmmmmm
(Oh oh oh)
Mmmmmmmmm
(Oh oh oh)

[Verse1]

Thi pfi nga muthu , Ndi pfa nga inwi
Inwi ni hone ndi vha ndi fine
Vhanzhi vha so kou amba
Inwi ni da na beat, yan'thwa vhuluvhini
Nda pfa ndi fine
Nne ndi tshila na inwi
Tshifhinga tshothe Ndi na inwi
N'songo tshutshudzwa NGA vhathu
Aringa tutshelani
Aringa tutshelani ' vhathu vha ya zw'divha

[Hook]
I'm married I'm married
I'm married I'm married
To the music, Ndo funana na muzika
"
I'm married I'm married
I'm married I'm married
To the music

[Verse2]

I love you ndi a n'funa Music
Ri dovha rothe tshifhinga tshothe
All dream about is you and all I think about
Is you
Ni n'nyita so na n'nyita so
Nia n' entertainer
Ni jia nda vha Kha mutakalo
Ndi a ni funa nne ' Nia zwi divha inwi
Nim phambanya na zwinzhi zwa Lino Lifhasi vha ya zw'divha vhathu

[Hook]
I'm married I'm married
I'm married I'm married
To the music, Ndo funana na muzika
"
I'm married I'm married
I'm married I'm married
To the music

(Outro)

Uh wo' OH
Uh wo 'OH

Yea'

(Piched voice)

End