Angeke

[Chorus]
Ngeke, ngeke
Bakuphathe nje ngami out there
Ngeke, ngeke.
Hamb' uzothi ngasho mna
Ngeke, ngeke
Bakuphathe nje ngami out there
Uzothi ngiyazitjela mina
Uzothi ngiyazikhukhumeza

Inhliziyo yakh' iyangifakazela baby
Iyasho, iyasho
Angeke bakwenz' ufeele the way
The way ngikukhonza ngayo baby
Ngizitjelile ngizokuthanda thanda
Ngokuthanda forever girl
Uthol' umuntu lapha kimi

Ngisho ngoba abanye
Angeke bakwenz' ufeele the way
The way ngikukhonza ngayo baby
Ngizitjelile mina ngokuthada forever

[Chorus]

Ngogjima ngfike noma kuphi laph' ukhona
Uyazi nawe ngifuna nje ukuba laph' ukhona
You know I'm there before you even call me baby

Ngizitjelile ngizokuthanda thanda
Ngokuthanda forever girl
Uthol' umuntu lapha kimi
Ngisho ngoba abanye
Angeke bakwenz' ufeele the way
The way ngikukhonza ngayo baby
Ngizitjelile mina ngokuthada forever

[Chorus]