Ngeke Sik'ncenge

Ngeke Sik'ncenge (Prod. by Signtu Nclassics)

A SEC

Single (2019)

5

(Rod - Chorus)
Nom' ungahlala phansi, ngeke sik'ncenge.
Nom' ungabaleka, ngeke sik'ncenge.
Nom' ungafaki headset, ngeke sik'ncenge, Ngeke sik'ncenge, ngeke sik'ncenge. X2

(Rod - Verse 1)
Umuntu ak'siye owomuntu.
Umethatheka vele owabantu.
Umedidiseka vele is'dididi.
Vele baningi ngathi amaswidi.
Umejampa lova ungam'shayi.
Masehamba u-ede ubhabhayi.
Aw k'dlula lo k'ngena lo.
Mak'sala lo ng'thatha lo.

(Rod - Chorus)
Nom' ungahlala phansi, ngeke sik'ncenge.
Nom' ungabaleka, ngeke sik'ncenge.
Nom' ungafaki headset, ngeke sik'ncenge, Ngeke sik'ncenge, ngeke sik'ncenge. X2

(Signtu Nclassics - Verse 2)
Aw' kuncengwa oncengekayo, aw' shiya oz'tshelayo.
Aw' shiya o-hurthekile, aw' shiya oshayekile.
Dlalisa odlalisekayo, khulumisa ok'phendulayo.
Aw' shiya ok'hlinelayo, aw' shiya ok'bhampelayo. x2

Umuntu uhurthwa omunye umuntu ahlinele abanye abantu. Asazi thina s'ngenaphi, s'dlulela phambili asikho is'khathi sok'ncenga.

(Rod - Chorus)
Nom' ungahlala phansi, ngeke sik'ncenge.
Nom' ungabaleka, ngeke sik'ncenge.
Nom' ungafaki headset, ngeke sik'ncenge, Ngeke sik'ncenge, ngeke sik'ncenge.

(P.K. Milano - Verse 3)
Ubuz'tshela ngami ng'sashizila.
Aw' manje ng'shayi rhyme uyang'landela.
Aw' sengadlula, aw' get a life.
Aw' seng'yabala, aw' bheka u-wife. X2

(Rod - Chorus)
Nom' ungahlala phansi, ngeke sik'ncenge.
Nom' ungabaleka, ngeke sik'ncenge.
Nom' ungafaki headset, ngeke sik'ncenge, Ngeke sik'ncenge, ngeke sik'ncenge. X2

(Cbuciso - Verse 4)
Masik'funa thina siyay'zela.
Maw'baleka thina siyak'yeka.
Ngoba as'zwani nok'cenga.
Yekela ukuthanda uk'ncengwa. X2

(Rod - Chorus)
Nom' ungahlala phansi, ngeke sik'ncenge.
Nom' ungabaleka, ngeke sik'ncenge.
Nom' ungafaki headset, ngeke sik'ncenge, Ngeke sik'ncenge, ngeke sik'ncenge.