Abathakathi

Abathakathi (Prod. by Signtu Nclassics)

A SEC

Single (2019)

1

(P.K. Milano - Chorus)
Ng'khathele, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele amaninja, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele amaninja, ng'khathele abathakathi. X2

(P.K. Milano - Verse 1)
Wemakhelwane uyinkinga, mang'bona wena uyis'lingo.
Aw' seng'khathele uk'baleka, iz'mfene zakho kuphela.
Zifun' uk'qenda ngami, wee aw' ngami.
Zifun' uk'qenda ngami, wee aw' ngami. X2

(P.K. Milano - Chorus)
Ng'khathele, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele amaninja, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele amaninja, ng'khathele abathakathi. X2

(Rod - Verse 2)
K'dala lento siy'shova.
Abathakathi nabo bes'shova.
Thinking that they clever.
Kanti abazi uMdali uyena clever.
Patience iyasiza lova.
Look at us s'yamuva.
Sahlula abathakathi bes'khafula.
Ngamandla aMdali sadabula.
Lento manje s'yay'cula.
Aw manje nathi s'yavela.
Nkosi s'cela uzube nathi.
Aw sonke is'khathi.
Ebum'nyameni scela ufake bright.
Zonke izinto zibe right.
S'yazi baba aw'hlulwa fight.
That why nam'hlanje si-fit.

(P.K. Milano - Chorus)
Ng'khathele, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele amaninja, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele amaninja, ng'khathele abathakathi. X2

(Signtu Nclassics - Verse 3)
Aw' iz'sebenzi zaDevil.
Ak'vukeki ek'seni ngo-seven.
Vele abazi bavuke benzen'.
Eb'suku ziyasebenza ngo eleven. X2

Aw'zame enye into ezok'khipha busy.
Ngoba asaz' utholani ngok'naka abanye
abantu.

(P.K. Milano - Chorus)
Ng'khathele, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele amaninja, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele amaninja, ng'khathele abathakathi.

(Cbuciso - Verse 4)
Aw' bas'dalela iz'nkinga.
Izinto z'ngenzeki kalula.
Aw' kodwa uMdali uzos'vulela.
Im'nyango evalwe abathakathi. X2

(P.K. Milano - Chorus)
Ng'khathele, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele amaninja, ng'khathele abathakathi.
Ng'khathele amaninja, ng'khathele abathakathi. X2