akhon'amandla

(Corrus) akhonamandla egameni lenkosi akhonamandl akhona mandla egameni likajesu ×2 vers ) akhonamandla egamenilenkosi akhonamandla egameni lika Jesu ( lead ) akhonamandla. (Cirrus) akhona namandla egameni lenkosi akhonanamandla egameni lika Jesu ( amandla avusa ulazari ) corrus ) akhonamandla egameni likajesu ×3