Ulwandle

(Chorus)
Don't believe a word they say
Turn around and walk away
Make your world a better stay
Ngob'uthando lwami lungango lwandle
Ngob'uthando lwami lungango lwandle
First ngibonga ubaba ngokuthi angiphe wena
So ngathi igama uLwandle ngoba ngikhuphula yena
Amaphutha ngiwenzile kodwa uvele wangixolela
Umntana muni yintombazana hee ngavele ngahleka
The day you were born baby ngashintja unompela
I knew sengithole umuntu engifuna ukuphilela yena
You changed my life
Khula lova yinke into ibeyindlela
Umhlaba'uyahlaba hlalehlombe mina ngihlome lendlela

(Chorus)
I life iyabheda yazi
Bazokukhohlisa yazi
Ugad'isono uvul'amehlo mawujule ngolwazi
Udlule bekufanele dali ufane namanzi
Uvule iyindlebe ulalele ungasitjeli ukuthi uyazi
Ufane nenkonyane mawulandela inkomazi
Ukhonze kubaba ngoba yena mkhulukazi
I didn't have much ngoba wangishiya ubaba
But I'm everything I am ngoba wang'thanda umama
I'll do the best I can ukuthi ngibe ubaba
But I need a favor kuwe ngifuna umntwana
If I ever do wrong you have a right yok'khala
I life isaqhubeka azovela amaphutha
Baby akekho ozokuthinta phela mine ngiyak'phahlela
Nkomo zidla ekhaya ngoba siswela abelusi
Ngiyakuthanda baby yazi
Uyindlovukazi

(Chorus)
Baba ngibonga lengilozi ephambikwami efananami
Yes I'dlove to be your daddy
Won't you please just be my baby
And I will always understand
And I will always comprehend
And I will always be your friend
Hold my hand come on baby
(Chorus)