2016

Chorus:
I can see from a distance, when I look at your future is bright
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)
When I look at your pretty face in this space it’s just so mad
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)
Well I thought I made it, I thought I made it yeah.
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)
Till you came into my life, I feel so bad
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)

Verse 1:
Sibonga abaphumele / ngazi nompumelelo / wathola imetric certificate ebonakele / kanti sekuwonakele / izinto angazange azibheke / ishoprite, ikhona, nokuba yisigebengu / wacela ama bursaries, wacela ama loan / wabheka ama tertiaries, wabheka umalume / wangcine wayithola into ebekayifuna / kodwa it didn’t last isecond year azange ayinuke / wacela ama bursaries, wacela ama loan / wabheka ama tertiaries, wabheka umalume / bagcina bamuthuka abanye abantu / bathi do something with your life ntombazana / wagcina athengisa amatamati shem / wazibona seka cleaner ama toilet shem / kwaphenduka ithembha makwezwa kuthiwa / fees must fall / fees must fall.

Chorus:
I can see from a distance, when I look at your future is bright
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)
When I look at your pretty face in this space it’s just so mad
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)
Well I thought I made it, I thought I made it yeah.
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)
Till you came into my life, I feel so bad
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)

Verse 2:
1994 unyaka engazalwa ngawo / They told me I’m a born free / kodwa indlala ngiyayazi / ukuhlupheka ngiyakwazi / ukulala ngesopo uphinde uvuke ngawo amanzi / kubobonke emkhukhwini / kubobonke abangatholi umusebenzi / kubobonke estrdeni / impilo inzima / kubobonke emkhukhwini / kubobonke abangatholi umusebenzi / kubobonke estrdeni / impilo inzima for umuntu omnyama

Bridge:
How can we let this life destroy the both of us?
We should had known
And let go, Yeah

Chorus:
I can see from a distance, when I look at your future is bright
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)
When I look at your pretty face in this space it’s just so mad
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)
Well I thought I made it, I thought I made it yeah.
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)
Till you came into my life, I feel so bad
(2016 umuntu omnyama usahlupheka)