Ye Wena Sani

Ye wena sani
Sondela lana
Ngizokutshela
Futhi ngizokusiza

Impilo yakho
Akekho ozokuphilela
Kodwa vula amehlo
uQaphele

[Chorus]
Yawena yela (x4)
Qaphela

Lo uZamajobe
Angazi okuningi
Kodwa ngibonile
Inhlupheko

Impilo yakho
Akekho ozokuphilela
Kodwa vula amehlo
uQaphe|e

[Chorus]

Ngithi Qaphela
Uvula amehlo
Qaphela
Yewena sani