Phendula

Nkosi yami phendula ngiyacela [x4]

[Chorus]
Phendula phendula phendula [x4]
Sinikela kuwe sincamile ngokwethu [x4]

[Chorus]

Umhlaba wonke, ujonge nguwe
Ihlube kuyethu, Yaziwa nguwe
Anezifo zethu, Sophiliswa nguwe
Unovuyo lwetu, Luvela kuwe
[Chorus]

Hau Afrika, Afrika…

[Chorus]