Impilo

Ndashiy' izinto zam
Ndashiy' abazali bam
Ndikhangelana nobomi bam
Mmm, impil' inzima (x2)

[Chorus]
Impil' inzima, ifun' abomrleleyo (x2)
Batsh' abadala, ifun' abomelelyo (x2)
Mmm, mmm, mmm (x4)

Ndatshintsha-tshintsh' umqondo wam
Awu! Kuya le nalena
Vula ingqondo yami
Vula amehlo wami
Ndamane ndenje nje, ndifeze ke (x2)
Mmm, mmm, mmm
Mmm, impil' inzima

[Chorus]
Impil' inzima, ifun' abomrleleyo (x2)
Batsh' abadala, ifun' abomelelyo (x2)
Mmm, mmm, mmm (x4)