Bengirongo

[Chorus]
(Repeat)
Bengirongo
Ng'cel' ung'xolele baby
Bengirongo
(Repeat)
Lixhoshwa libhekile
Ng'cel' ung'xoele baby
Bengirongo

[Robbie Malinga x2]
Beng' hleli nabangani bami
Sibukel' ibhola
Sibushaya
Amadrinks
Mangithi phapha
Yhoo!
Baby sekusile
Ngise troubulini

[Zahara]
Besesendithi awukhathali
Ubhedeshana nendlela
Awusawfun' lo mzi wakho
Abantwana bakho bebekhala
Ubusuku bonke

[Chorus]
Bengirongo
Ng'cel' ung'xolele baby
Bengirongo
Baby sobe ndphinde
Bengirongo
Iyhooo
Ng'cel' ung'xolele baby
Bengirongo
Ndikhathazane nomoya wakho
Lixhoshwa libhekile
Ng'cel' ung'xoele baby
Bengirongo
Baby sobe ndphinde
Lixhoshwa libhekile
Iyhooo
Ng'cel' ung'xoele baby
Ndikhathazane nomoya wakho

[Robbie Malinga x2]
Beng' hleli nabangani bami
Sibukel' ibhola
Sibushaya
Amadrinks
Mangithi phapha
Yhoo!
Baby sekusile
Ngise troubulini

[Zahara]
Besesendithi awukhathali
Ubhedeshana nendlela
Awusawfun' lo muzi wakho
Abantwana bakho bebekhala
Ubusuku bonke

[Chorus]
Bengirongo
Ng'cel' ung'xolele baby
Bengirongo
Baby sobe ndphinde
Bengirongo
Iyhooo
Ng'cel' ung'xolele baby
Bengirongo
Ndikhathazane nomoya wakho
Lixhoshwa libhekile
Ng'cel' ung'xoele baby
Bengirongo
Baby sobe ndphinde
Lixhoshwa libhekile
Iyhooo
Ng'cel' ung'xoele baby
Ndikhathazane nomoya wakho