Indaba Zam'

(Ye wena)
Didn't I give you (eve...)
Didn't I give you eve... (x2)
(Vusi no Brigado)
(Sinitjelile) (Nazo)
Didn't I give you everything

Didn't I give you every thing
Everything that you wanted
Thought I gave you all of me
But it was never what you wanted
Senifun' indaba zam (x3)
Sebefun' iphepha lami
She there go se' she don' wan' me
But every day she be talkin' about me
And every day she wana know where I go
And every day she wana know where I be
Now they go se' they don' like me
But every day they be talkin' about me
And every day they wana know where I go
And every day they wana know where I be

[Chorus]
Didn't I give you everything
Didn't i give you eve...
Didn't I give you everything (x2)
Uuh yeah
Didn't I give you everything (x2)

Abakhulume bakhulume (x4)
Mina ngisazokhuphul' ischumiso
Bagcwal' abolova
Kukhal' umabhebheza
Mabrigad' uyangjova
Ngithi bheka manje ngpheth' uVusi Nova
Ngenz' izinto ebusuku njenge skhova
Baby wen' ubona mina ubona mathatha
Ende mina ngizifunela izaka, sani
Uzobathola bathamel' ilanga
Wazi ukuth babhek' indaba zakho man
Mina nalezinja sishis' inyama
Sizibizel' abomabhebheza, senze kwenzeke
Ende khona abanye bakwatel' ubala
Khona abaye bakwat' uk'gcwal' emaphepheni

[Chorus]
Yhe wena, yhe wena!
Ngikunik' isandla ufun' ingalo yonke
Kanti awazi ukuth' ufuna ngenzeni

Abantu bayakhuluma, bakhuluma ngami. Yo
Abantu bayathetha, bathetha ngam. Yo