Silang Mabele

[Chorus]
Silang Mabele
Gamang dikgomo
Tsatsi le phirimile
Bana ba tshwere ke tlala
Ba tshwere ke ramatheka
Monna yo mosesane

Beng naga gotlhe
Pele ga matlho a lena
Lebang fale
Ke khumanego fela

Kare beng naga gotlhe
Lebang pele ga matlho a lena
Le a rre wa legodimo
Kare tshegetsang ditaola
Tsa Afrika-Borwa
Tsayang palo yotlhe
Lo idire lesika lengwe

[Chorus]

Etlang batho gotlhe
Kare a re emeng ka dinao rotlhe
Re lwantsheng khumaneho ena

[Chorus]