Ntate Mahlasela

Musi o tswile maishu
Ho latela maru holehole
Maru ke semathisa meso
Meso ke semathwa dinoyane
Dinoyana di jele mabele tshimong ya ntate mahlasela
Ke yola ntate mahlalesa o tshwere molamo wa tshepe

[Chorus]

Ke yola ntate mahlasela
O tshwere molamo wa tshepe
Ho shebeleha o kare o ya masimong
O lo leta dinonyana ka molamo wa tshepe

[Chorus]

Ke yola ntate mahlowela o tshwere molamo wa tshepe
O shebeleha o kare o ya masimong
O lo leta dinonyana ka molamo wa tshepe

[Chorus]

Dinonyana di jele mabele
Tshimong ya ntate mahlasela (x2)

[Chorus]

Ke yola ntate mahlasela
O shebeleha o kare o ya masimong
O tshwere molamo was tshepe
O ilo leta dinonyana ka molamo wa tshepe

[Chorus]

O ilo leta dinonyana ka molamo wa tshepe (x2)
Dinonyana di jele mabele
Tshimong ya ntate mahlasela