Melodi Ya Mamelodi

Ulwa, ulwa melodi ya Mamelodi
Ulwa, ulwa melodi ya Mamelodi
Ke melodi ya Mamelodi.
Thabeng tsa Mongale segudi
Ke melodi ya Mamelodi.
Thabeng tsa Mongale segudi

Gotheogela nokeng ya Moretele goretetse ka mmino wa batho
Gotheogela nokeng ya Moretele goretetse ka mmini wa batho
Ka bo mogale tabane, yena wa malopo
Mogale makgalemele, yena wa dinoto
Etla o hwetse Mahlasela, a go opelele direto
Bare ngwanyana theka lesesane o re abuti ntsware kearobega
Keoba ke melodi ya Mamelodi
Keoba ke melodi ya Mamelodi
Melodi ya Mamelodi
Melodi ya Mamelodi