Habilin ni Bonifacio (In Memory of Bonifacio)

Dinggin mo, Inang Bayan
Awit ng kalayaan
Ng ating kalayaan
Ang tanging bumubuhay
Damdaming makabayan
Wala nang kamatayan

Bayaning namatay
Sa gitna ng digmaan
Ar nagbuhos ng dugo
Walang panghihinayang
Buhay ay pumanaw
At kanyang tinubos
Itong bayan
Sa paghihirap at kaalipnan

Tayo'y magdiwang sa kaarawan
Ng ating bayaning mahal
Bonifacio, iyong pakinggan
Bonifacio, baya'y nabuhay
Dahil sa punlang habilin
Nagbangon sa pagkaalipin
Ang mga puso't damdamin
Ng bayang nahihimbing