Mabonakude

Daar is sy
Intro
Oh k,--k---k
Intro
Daar is sy

Eish yaz
Ses yaz eish

Singena la
Singena la sester
Sngena la
Ses ngena la kaptein
Sngena la
Singena la sester
Sngena la
Singena la sester
Sngena la
Ses ngena la kaptein
Sngena la
Ses ngena la kaptein

Hoesit?
Yaz kumnandi masdibene kanje
Ebumnandin
Kant senzani?
Asobon' unyak' omusha
Siwbona sonke
Asobona' unyak' omusha
Siwbona sonke!

[Verse 1]
Chesa
Baning' abafana njengam nawe
Abayenz' izinto njengam nawe
Sekatsoa ngwana me
Rekaofela rebatho kamonhle
A re yeste dipilu tsabatho di thabe
Re etse lefatse la rona lekgale
Kabuhle
Huluke
Rebatle

Kush' uMagesh ngblome khona la
Nginbona kude
Asenze ukuthi lento yeth' isheshe
Sizenzele
Zhlale zlele!!!

[Chorus]
Hhe ngbuze kubadala
Ngazbona kdala
Ngazvula ngazvala
And manje sengkhona mfana
Ngizozvula
Ngizvulele
Awthi ngutjele
Ngukbekele

Ngizbonakude
Ngazbonakude
Mabonakude

[Verse 2]
Bese ngizthole seng la
Ngblome la
Ngsake la
And I've been with the best of them
And I've played with the rest of them
So mfana
Tjela labantwana masisebenzisane
Sphume kanje
Spush' ipassioni
Mara basazi sphum' eloxion
Bangas' seli ngama miscalculations
Ngisho namageng aseskoutin
Bayazi sisefomin
Eyokbhelelan
Eyoksikelan
Eyokfakelan
Kumnandi masisebenzisana
Ngeyndlel ezinhle

[Chorus]
Hhe ngbuze kubadala
Ngazbona kdala
Ngazvula ngazvala
And manje sengkhona mfana
Ngizozvula
Ngizvulele
Awthi ngutjele
Ngukbekele

Ngizbonakude
Ngazbonakude
Mabonakude

[Verse 3]
Njengob' unbona
Ngyilent' engyiyo
Noma sesfikaphi
Sjikaphi
Ngeke ngshintje
Uyangthola mpintji
A-e
A-e

[Chorus]
Hhe ngbuze kubadala
Ngazbona kdala
Ngazvula ngazvala
And manje sengkhona mfana
Ngizozvula
Ngizvulele
Awthi ngutjele
Ngukbekele

Ngizbonakude
Ngazbonakude
Mabonakude