Kukude Ekhaya

T.NAMES - Kukude Ekhaya (Lyrics)

[Chorus]
Kukude Ekhaya Ngabe ngyagibela ngiyekhona, Kukude Ekhaya , Ngabe Ngyobona isthandwa Sami .
Phela Mina nguMzulu , Ngakucela kobabaMkhulu , Phela Mina NguMZulu , uthando lwami nolwakho Lunzulu (x2)

[Verse 1]

Uthando nesineke yikona okwakha ukubekezela , imali nokuceba anginakho bengisabekelela , kodwa manginawe Ngyathemba konke kuzophumelela , ubuhle bakho ibona obungenza ngihlale ngiqikelela ,

Ukuthi uphatheke kahle and awusoze ulahlwe.
Yingoba awuhambi izinkwari ema Clubin awukaze ulahle. Yaz uyangichaza Mina bbe laba abanye abakahle , nange Lyric kwi Rap uwena owenza ukuthi ngibadle.

Yazi Ngyakthanda , Uyangiwasha ,Ngyakhala , uyangichaza Masingaba nentwana ngingayiqamba igama ngithi uSyamthanda .

I don't wanna hurt you Mamaz I wanna love you .
I'm a man of your dreams ingakho ngivela Mawuphupha . Uthando olunje awulaZi angikukhohlisi manakazi Ngfuna ubone ukuthi Angikungabazi ukukwenza iNtandokazi. And,
Abangan bakho bonke abangichazi , Ngifun ukwazi ukuthi ngi Ready nanokukwenza uMfazi

[Chorus]
Kukude Ekhaya Ngabe ngyagibela ngiyekhona, Kukude Ekhaya , Ngabe Ngyobona isthandwa Sami .
Phela Mina nguMzulu , Ngakucela kobabaMkhulu , Phela Mina NguMZulu , uthando lwami nolwakho Lunzulu (x2)

[Verse 2]
Uthando lwami nawe , lolu olwangempela ke Ngyagula ngawe , Bbe Ngigcwele ngawe , Ngifunga nesiphambano Angifuni Lutho Ngawe .

Ngyakuzonda ukuhlal eGoli Ngabe Manje Sthandwa nginawe .
Ngyakuzonda ukuhlal eGoli Ngabe Manje Sthandwa nginawe .

Impilo yama Flats Angiyifuni , Ngifun ukuletha izinkomo kini senze nezifungo , impilo yama Flats Angiyifuni , Ngiyazi ngisaseMncane kodwa Ngifisa sakhe umuzi !!!

[Chorus]
Kukude Ekhaya Ngabe ngyagibela ngiyekhona, Kukude Ekhaya , Ngabe Ngyobona isthandwa Sami .
Phela Mina nguMzulu , Ngakucela kobabaMkhulu , Phela Mina NguMZulu , uthando lwami nolwakho Lunzulu (x2)

By : @tnames_sa