Ngi'thandazele

(Pre hook) TlhatsMusiq

Ngi vuka ek'seni
Bantwana bakhala nge ndlala
Kanti s'yenzeni uk'deserva intlupheko e ngaga ma
Kotwa ngi indoda
So k'fanele ngi vuke ng'yo phanda ma
Mama ngiya cela ngi cela imithandazo yakho (x2)

(Hook)TlhatsMusiq

Ngi thandazele ma (x8)

(Verse)TlhatsMusiq

Si khula kanzima ne mpilo nayo inzima ma
Mina ang'saifuna le ntlupheko Mina ang'saifuna ma ×2

No (x4)
Ncono ngi hambe ma
Ncono ng'yo Zola
Aii No(x4)
Se ngiya hamba mama
Se ng'yo phanda mama
No(x8) ma
Ngithandazele ma

(Verse 2) Jay

Passion is all I got, driven as possession
Zam'uhlanganisa & strive for progresion
Vele Impil'inzima . Sikhule kanzima Tryna feed the fam & get over depression
Take it Day By Day now
Find the way Ma
I'm tryna pave my way up'
Till I get it I won't give up
Thru Cold days we gon' blaze up
And all this pain it's gon' fade up
Every morning Gotta wake up
Thou some nights nigga stayed up
The hard work it's gon pay up
& all the money we gon' count it up
So wipe your tears ma , I'm here ma
I ain't gon' stop 'till I make you proud

(Pre hook) TlhatsMusiq

Ngi vuka ek'seni
Bantwana bakhala nge ndlala
Kanti s'yenzeni uk'deserva intlupheko e ngaga ma
Kotwa ngi indoda
So k'fanele ngi vuke ng'yo phanda ma
Mama ngiya cela ngi cela imithandazo yakho (x2)

Ngi thandazele ma (x4)