Magesh

Ho Monate C x 24

[CHORUS]

Eh maguys, Magesh, Uyabona ukuthi sensanzi?
Sike sfike sithi walakasha, qemi bali
Eh maguys, Magesh, Uyabona ukuthi sensanzi?
Sike sfike sithi walakasha, qemi bali

[VERSE 1: Magesh]

Noma uyini, kapa le, ukape la
Ubheke le, ubheke la, hola
Thina sipheth' igum guz
Uskepe le, uskepe la
Ublome le, oblome la, hola
Thina sipheth' igum guz
Ususe le, ususe la,
Uxale le, uxale la, bloma
Thina sipheth' igum guz
Ulahle le, ulahle la
Uyikhombe le, uyikhombe la, phola
Thina sipheth' igum guz

[CHORUS]

Eh maguys, Magesh, Uyabona ukuthi sensanzi?
Sike sfike sithi walakasha, qemi bali
Eh maguys, Magesh, Uyabona ukuthi sensanzi?
Lapho s'fika khona, qime bali
Soba khip' inkani

[BRIDGE] x2
Ikuphi lento? Ila ila ila ila ila ila ila ila ila
Qime bali
Zikhuphi bade? zila zila zila zila zila zila zila zila
Qime bali

[CHORUS]

[BRIDGE] x2
Phakamisa izandla zakho lapho sik' bone
Uzveze sikubone

[CHORUS]