Ngibona Wena

Uma ngibona wena
Inhliziyo yami igcwal' uthando
Ngibona wena
Inhliziyo yami iphuphum' uthando
Inhliziyo yami seyihluleka nokuzibamba
Inhliziyo yami, inhliziyo yami

Uma ngibona wena
Inhliziyo yami igcwal' uthando
Awu ngibona wena nkosazana
Inhliziyo yami iphuphum' uthando
(Ayi ngibona wena (x2))
Inhliziyo seyihluleka nokuzibamba
Inhliziyo yami, inhliziyo yami

Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Inhliziyo yam') (x3)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Uyazibonela wena)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Kodwa nkosazana)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Waze wang'hlanyisa)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Inhliziyo yami)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Uma ngibona wena)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Inhliziyo yami)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Uma ngibona wena)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Inhliziyo yami)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Uma ngibona wena)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Iyabhakuza) (x4)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Awu yavele ya!)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Yey yey yey)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Awu yavele ya!)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Wolibala nkosazana!)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Woza lapha!)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Woza ngiqabule!)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Woza sikhulume!)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Woza ngiqabule!)
Yavele yagcwal' uthando, yavele ya (Woza ngiqabule!)
Yavele yagcwal' uthando, yavele yaaaa!