Zabalaza

Gogo bek' umthwalo
Kunin' uhlupheka
Little ghetto child
Ungazibulali sana
Oooooooooooh
If you take my hand
I'll show you how to dream

[Pre-chorus]
Ayifanelang' ub' iyenzeka lento
Emzini kabawo
Kungekudala.

[Chorus]
Sizozabalaza (zabalaza, zabalaza)
Sizozabalaza thina (zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza, zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza, zabalaza)
Emzini kabawo (zabalaza)
Emzini kabawo (zabalaza, zabalaza)
Sizozabalaza thina (zabalaza)
Sizozabalaza

Ndivuk' ekuseni
Ndiyom' ezitratweni
Ndibelek' usana lwami, ndiyocel' imali
Mna ndihamb' ezinzulwini zobusuku
Ndizilibaza
Ndizikhohlisa zonk' intlungu zam'

[Pre-chorus]
Ayifanelang' ub' iyenzeka lento
Emzini kabawo
Kungekudala.

[Chorus]
Sizozabalaza (zabalaza, zabalaza)
Sizozabalaza thina (zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza, zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza, zabalaza)
Emzini kabawo (zabalaza)
Emzini kabawo (zabalaza, zabalaza)
Sizozabalaza thina (zabalaza)
Sizozabalaza

Sizozabalaza thina
For the blood sweat and tears
For the struggle and pain
Cause they gave up their lives for this
And it makes me wanna scream
When I see things this way
Come and see what I see everyday
Ooo Insana zilele zingadlanga, maye maye.
Ooo Intanga zam zibulawa yingculaza.
Ooo thina silal' emikhukhwini
Emzini kabawo, emzini kabawo

Kutheni kunje?
Kutheni kunjena la?
Kutheni kunjena emzini kabawo?
Thina sizo

[Chorus]
Sizozabalaza (zabalaza, zabalaza)
Sizozabalaza thina (zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza, zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza)
Sizozabalaza (zabalaza, zabalaza)
Emzini kabawo (zabalaza)
Emzini kabawo (zabalaza, zabalaza)
Sizozabalaza thina (zabalaza)
Sizozabalaza