Sthandwa

[Verse 1]
Ngik’thanda nge nhliziyo yami yonke
Ng’yo tshel’ abazali bam’
Omuhle njengawe angimbonanga emhlabeni lo
Inkomo zika Baba zilungile
Nenhliziyo yam iduduzekile
Vuma sthandwa, vuma vuma si be munye
Ngizoku nik’ uthand’ olungapheliyo

[Pre-Chorus]
Sthandwa se nhliziyo yami, ngifuna wena wedwa, wedwa

[Chorus]
Ngzok’nikuthando, uthand’ olungapheli
Uthando, olubuya enhlizweni
Lumi phakade, lwam uthando

[Verse 2]
Ngikunika inhliziyo yami yonke
Ngikunika konk’ okwami
Ngikunika lonk’ uthando lwam ensukwini sok’phila kwam’
Thath’ uthando lwami, awu mama wengani zam’
Ngizinikela kuwe sthandwa sami, awu sweety lovey

[Bridge]
Ngizolumemeza, ngizolumemeza emikhawuleni womhlaba