Bamthathile

Ngihleli namajita estradini ngihlanginisela yena
An’kamboni x2
Ngihleli namajita estradini ngihlanginisela yena
An’kamboni x2

Noma ungahamb’ uzong’khumbula
Noma ungahamb’ uzong’khumbula

Bamthathile bamthathile ulovie wami
Bedlala le ngoma yon’ yathatha umfazi wami
Bamthathile bamthathile ulovie wami ey ey
Bedlala le ngoma yon’ yathatha umfazi wami

Bamthathile bamthathile ulovie wami
Bedlala le ngoma yon’ yathatha umfazi wami
Bamthathile bamthathile ulovie wami ey ey
Bedlala le ngoma yon’ yathatha umfazi wami

Ngihleli namajita estradini ngihlanginisela yena
An’kamboni x2
Ngihleli namajita estradini ngihlanginisela yena
An’kamboni x2

Noma ungahamb’ uzong’khumbula
Noma ungahamb’ uzong’khumbula

Bamthathile bamthathile ulovie wami
Bedlala le ngoma yon’ yathatha umfazi wami
Bamthathile bamthathile ulovie wami ey ey
Bedlala le ngoma yon’ yathatha umfazi wami

Bamthathile bamthathile ulovie wami
Bedlala le ngoma yon’ yathatha umfazi wami
Bamthathile bamthathile ulovie wami ey ey
Bedlala le ngoma yon’ yathatha umfazi wami

Bamthathile bamthathile
Bamthathile bamthathile ulovie wami
Bamthathile bamthathile ulovie wami
Bedlala le ngoma yona yathatha umfazi wami