Nomalanga Mntakwethu

Ngakushiya we Nomalanga
Ngakushiya we Nomalanga

Nomalanga ngibhala leziqwati sengiy’joni ehlathini
Ngaphantsi kwa Commando O.R
We are looking forward to coming back home
And been with our loved ones
I will write you letters and please send me pictures of the little ones
But for now we have to fight for the freedom of mzansi

Bathi indliziyo wami ibuhlungu namhlanje…

[Chorus] X2
Shiye babo… (shiye babo)
Wo … wo … wo ( wo wo wo)
Wo … wo … wo (wo Nomalanga)
Nomalanga… (bathi shiye babo)

Sas’hlele kwaphantsi kwemthuzi wehlahla sidlala umlabalaba
Mhla ngak’sasa ngizohamba ngathini ngizok’shiya Nomalanga
Ngiyohlezi ngik’cabanga elokuqina lelanga ngikaka ngik’bhamba
Ngiyazi ngiyahamba haw’kusho kuthi ngizokanga
Ngiyobhala mak’phel’ inyanga ngithomele nemali ingane zethu soze zalamba
Sobabili siyazi uhambo lwami emehlo wemamba
Landele u-peace ngidakwe inyembezi zenkanyamba
Wakhala wangibhamba kam’qenga wathamba
Baba k’sasa ngiyahamba ngiy’ eLusaka
Sweety Lavo k’mele ngiyolwela lomhlaba
i-Azania hak’siyeyethu nomasiy’bhanga
Solwel’ umhlamba webaba sfike amabubezi sihlale maweni wentaba
Fak’ ingama lami emthandazweni maw’ thandaza
Nomalanga ngiyak’shiya ngiyahamba ngiyozabalaza

[Chorus]

It was 1985 ngipheth’ ikeje ngisehlathini
Ngicabanga uNomalanga ephamp’ i-stove se-paraffin
Siye e-Sophiatown epartyini soqantsela uMahlathini
Ngidlala amaphupho buyela emhlabathini
Qamela espilini vuka amehlo aqcwel’ inyembezi ngishay’ idenshini
Ngitontsi ikeje ngichecke i-terrain iqhubeka i-mission
Exile no fiction, iqwati isapheth’ i-matric iseposini
Izolo I had a vison yebuso bakho emvakwe spoon e-kitchen
Ngizoyilungisa indaba ka-Bexters injan’ invula iyangena endlini
Impendulo ngizoy’thola nini, iqwati zami ayifik’ yini zonke zo-16
Ngizobuya ngoyanga ozayo ungilinde estopini
Mhlaka 12 kuNtlolanja 1990 Mandela will be out of prison
Okwamanje ngisehlathini I’ll write you again Nomalanga working the system

[Chorus]

Lafika lelolanga k’dala sililindele
Sek’phele iminyanga emihlano sicrossile
S’nungana nale nkululeko esilwelile
Sgijima sgijimile sishay’ ijambo phola sijambolile
Kodwa enalamhlanje angeke lishone ngingambonile
Sathi singen’ emzansi ngishay’ istwetwe ngiquphile
Izinto azisafani nelokishi seli-change-ile
Kodwa nabo Spoti basase khoneni bablomile
Ngiphakamis’ usikili hoezit baf’wethu sengibuyile
Bakhala bekhalile ngopetrol okhuphukile
Bangitshela uguthi umngani wami u-Paul ubodile
Ngathi ngifika endlini, ingani zam’ zonke seyikhulile
Bonke babethokozile ne-O’lady lijabulile
Langibhuka emehlweni langibuza ukuthi ngihambe ngidlile
Langihlalisa phantsi lang’buza ukuthi kukhona yini engik’zwile
Lang’tshela ukuthi u-Nomalanga uswelekile

[Chorus]

Bathi indliziyo yami ebuhlungu namhlanje