Chesa Mpama

The SoundCloud content at https://soundcloud.com/daily-sun-sa/dj-walker-ft-senyaka-chisa-mpama is not available, or it is set to private.

Kgotso ba ratiwa
Keri le ske la rekisa di titifatse ntlung ya ntate
Le ske la rekisa matekwane
Hobaning ntate hea ka kwata
Otla romela mohlanka wa hae
Ileng Jeso Christe le yena a kwate
Impa yena ha a kwatile
uChesa Mpama
Hula mpama
Hu chiswa mpama
Hula mpama
Hu chiswa mpama
Hula mpama
Batho mpama
Hu chiswa mpama

(Are you ready)
[Repeat x2]
Hey skuluma nawe(x3)
Ngoba ilife yakh' udlala ngayo

Uya bon ukhuth ilife injani
aNyek u yaz ukhuti u yamba nini
aNyek u yaz ukhuti iskati sak sanin
Nxono u yenzi ukhuhle mfana u se sano sikathi
Ngith uya bon ukhuth ilife injani
aNyek u yaz ukhuti u yamba nini
aNyek u yaz ukhuti vele ufa nini
Nxono u yenzi ukhuhle mfana u se sano sikathi
Ngoba ilife yakh' udlala ngayo
Ilife yakh' udlala ngayo
iSkath' sako u dlala ngaso
Mara ilife yakho vele u dlala ngayo
iSkath' sako u dlala ngaso
Ilife yakh' udlala ngayo
iChance yakho udlala ngayo

(Are you ready)
Jeso are u ska tsuba matekwane
Jeso are u ska bulaya batho
Jesu are latela nna
Jeso are, Jeso are
Mafung kedi potsotso
Matswele a tswela kantle
Ki di qepezani
Otherwise uchesa mpama

[Repeat x2]
Hey skuluma nawe (x3)
Ngoba ilife yakh' udlala ngayo

A kena mora morena
A thola bana ka kerekeng ya hae
Ba yaperi di qepezani
Ba bang ba yaperi marugo a silk
A ba sheba
Are la ntlawa yela
Watcha mpama
Hu bitsa mpama
Hula mpama

Itse Moses
Ha a towa thabeng
A thola bana ba Israele
Ba iketse ditse modimo wa bonna wa mokokotelo
Ka nnete
aChesa mpama
Wala mpama
uBitsa mpama
Hula mpama